GOS

 

GOS staat voor “Grazen op Sion”.
Klooster Sion stond eertijds in het Dorp Niawier. Het was één van de rijkste kloosters van Friesland en bezat meer dan 1200 pondemaat (Friese vlaktemaat ter grootte van 3.674,36 m²) aan grond. Tegenwoordig is het een woonhuis.

 

Maar GOS heeft inmiddels veel meer betekenissen, bijvoorbeeld:

- Grazen Op Sion
- Geslapen Op Sion
- Genieten Op Sion
- Genieten Op Stand
- Gastvrij Op Soan (Soan = zeven = huisnr)
- Geste Over Slapen
- Gedachten Onder Snoeien
- Gaan Onder Sterren
- Gewoon Of Speciaal
- Ganzen Of Snippen
- Gewoon Ons Self